Koji tipovi brašna se najčešće koriste u pekarstvu?

Kada govorimo o brašnu obično tu podrazumijevamo proizvode dobivene mljevenjem žitarica. A znate li koji sve tipovi brašna postoje?

Koji tipovi brašna se najčešće koriste u pekarstvu?

Brašno se dobije od pšenice, raži, ječma, zobi, kukuruza, riže, prosa, heljde, pira i tritikale (hibrid stvoren križanjem pšenice i raži). Tako postoje i različiti tipovi brašna.

Brašno koje najčešće upotrebljavano u domaćinstvima je pšenično brašno dobiveno mljevenjem prethodno očišćene i pripremljene pšenice Triticum aestivum. 

Kvaliteta brašna, a prema tome i njegova namjena, zavise o tehnološkoj kvaliteti pšenice koju i određuju tipove brašna.

Najčešće se u pekarstvu i slastičarstvu koristi polubijelo pšenično brašno (tip 700 i tip 850) koje je tipično krušno brašno i  upotrebljava se uglavnom za izradu kruha i peciva. 

Crno pšenično brašno (tip 1100 i tip 1600) ima visoke nutritivne karakteristike. To je visokokvalitetno brašno zbog visokog sadržaja vitamina, minerala, a osobito dijetalnih vlakana. 

U pripremi proizvoda od dizanog tijesta gotovo uvijek se barem kao dodatak koriste tipovi pšeničnog brašna.

Tako ovisno o stupnju mljevenja na našem tržištu postoje sljedeći tipovi brašna: bijelo pšenično brašno (tip 400 i tip 550), polubijelo pšenično brašno (tip 700 i tip 850), crno pšenično brašno (tip 1100 i tip 1600) i brašno cijelog zrna pšenice. 

Tipovi brašna su oznake koje ukazuju na količinu pepela u brašnu; što je tip brašna veći, brašno sadrži veću količinu pepela i tamnije je boje.