Koje brašno za dizana tijesta je najbolje?

Pitate se koje brašno za dizana tijesta je najbolje upotrijebiti ako tu podrazumijevamo sve proizvode dobivene mljevenjem žitarica? Znate li vi koje brašno za dizana tijesta je najbolje?

Koje brašno za dizana tijesta je najbolje?

Brašno se dobije od pšenice, raži, ječma, zobi, kukuruza, riže, prosa, heljde, pira i tritikale (hibrid stvoren križanjem pšenice i raži). Tako postoje i različiti tipovi brašna za različite vrste kruha pa i brašno za dizana tijesta.
Brašno koje najčešće upotrebljavano u domaćinstvima je pšenično brašno. Tu spada najčešće brašno za dizana tijesta.

Brašno se dobije od pšenice, raži, ječma, zobi, kukuruza, riže, prosa, heljde, pira i tritikale (hibrid stvoren križanjem pšenice i raži). Tako postoje i različiti tipovi brašna za različite vrste kruha.

Najčešće brašno koje se u pekarstvu i slastičarstvu upotrebljava za dizana tijesta je polubijelo pšenično brašno (tip 700 i tip 850) koje je tipično krušno brašno i  upotrebljava se uglavnom za izradu kruha i peciva. 

Koje brašno za dizana tijesta se koristi u  pripremi takvih proizvoda? Pa gotovo uvijek se barem kao dodatak koriste tipovi pšeničnog brašna.

Bijelo pšenično brašno (tip 400 i tip 550), polubijelo pšenično brašno (tip 700 i tip 850), crno pšenično brašno (tip 1100 i tip 1600) i brašno cijelog zrna pšenice su brašna za dizana tijesta.

Koje brašno za dizana tijesta upotrijebiti ovisi i o vašem ukusu te vrsti kruha koju želite napraviti.