Što je craft pivo?

Kako bi ispravno definirali craft pivo, moramo prvo definirati craft pivovaru.

Što je craft pivo?

Craft beer, craft brewing, craft brewery, craft ovo, craft ono...Ne znajući zapravo baš najbolje što bismo s tim, počeli smo upotrebljavati tu sintagmu u općenitom smislu za male nezavisne pivovare, jer bi se tu imalo raditi o zanatu, manufakturi. Američki pivarski ceh upravo je revidirao definiciju craft brewera, pa je prilika da to raščistimo.

Brewers Association (BA), američko pivarsko cehovsko udruženje, 3. je ožujka revidirao definiciju craft brewera, piše All About Beer Magazine na svojoj internet stranici. Pa obnovljena, dopunjena, revidirana definicija glasi: Američki craft brewer (craft pivar) je mali, nezavisan i tradicionalan.

Mali: (tu obratite pažnju jer je to za naše pojmove jako teško shvatljivo) znači da godišnja produkcije ne smije premašivati 6 (slovima: šest) milijuna barela piva, što je otprilike 3 posto američkog tržišta piva). Dodajmo da šest milijuna barela preračunato iznosi 7,12 milijuna hektolitara.

Nezavisan: Manje od 25 posto vlasništva craft pivovare smije posjedovati ili kontrolirati (ili imati neku drugu vrstu gospodarskog interesa) član industrije alkoholnih pića, koji nije osobno craft pivar. Drugim riječima, najmanje 75 posto vlasničkog udjela mora imati sam pivar.
Tradicionalan: Tradicionalnim se smatra pivar kod kojeg većinu ukupne proizvodnje alkoholnih pića čini pivo, čiji okus potječe od fermentacije tradicionalnih ili inovativnih pivskih sastojaka. Aromatizirani sladni napici (Flavored malt beverages - FMBs) ne smatraju se pivom.

„Tako su," piše kolumnist All About Beer Magazina John Holl, „neka poznata pivska imena, koja je BA (Brewers Asotiation) donedavno nazivao podmuklima (crafty), sada iznenada postala - craft." Krajem veljače, na sastanku cehovskog udruženja BA, održanom u Boulderu, Colorado, blago su počešljali vlastitu definiciju craft pivara i pozvali u klub određeni broj pivovara duge tradicije.

Ova promjena pripremana je duže od godinu dana, nakon kratke kampanje, koja je izazvala mnoge debate, nazvane Craft vs. Crafty, i objavljivanja popisa Domestic Non-Craft Brewers (Domaći Non-Craft pivari), na kojem se našao i August Schell Brewing ili D.G. Yuengling and Son Inc, kao i druge stare pivovare velikog ugleda i duge tradicije, koje u proizvodnji piva koriste nadomjeske poput kukuruzne krupice ili riže.

Tada je Jace Marti iz pivovare August Schell napisao otvoreno pismo, koje se brzo proširilo pivskim svijetom, u kojem dovodi u pitanje BA terminologiju, koja isključuje 152 godine povijesti njegove pivovare. „Mi kuhamo (svoja piva) na ovaj način zato što ih uvijek tako kuhali, a ne zato što je tako jeftinije. Uložili smo istu količinu truda i ponosa u proizvodnju svojih American lagera, baš kao i u našu reprezentaciju specijalnih piva od samog slada, koje sada više ne smijemo zvati „craft". Poznato mi je da je isti slučaj i s našim prijateljima u pivovarama Yuengling i Straub. Moram priznati da je reći za tri najstarije američke pivovare u obiteljskom vlasništvu da nisu tradicionalne uistinu uvredljivo, nepristojno i, sasvim iskreno rekavši, neugodno." Pismo je pisano u prosincu 2012. godine.

Direktor BA Paul Gatza izjavio je da su neki članovi s pravom glasa uzeli u obzir ovo pismo kada se odlučivalo o redefiniranju craft pivara, koje sada i proizvodnju piva s dodacima prepoznaje kao tradicionalno. Dodao je da neke craft pivovare već koriste kukuruz i rižu u nekim od svojih recepata.

No, neke male i nezavisne pivovare, poput Widmer Brothers (s djelomičnim vlasničkim udjelom Anheuser-Busch InBeva) i dalje su isključene iz cehovskog udruženja BA. nova definicija povlači jasnu crtu u mentalnom sklopu „mi i oni" koji je craft pivare postavio nasuprot velikim kompanijama poput AB InBeva i MillerCoorsa. Dodavanje pivara koji baštine tradiciju kuhanja piva u novu BA definiciju craft pivara u suštini od dosadašnjih triju odvojenih kategorija stvara dvije. Gary Fish, predsjednik vijeća direktora Brewers Asotiation rekao je da revidiranje definicije otvara prostor za inovativne napore craft pivara u cilju razvijanja novih pivskih stilova i kreativno variranje onih već postojećih.