Dodavanje šećera u mošt

Ako vas zanima dodavanje šećera u mošt, više o tome pročitajte u nastavku

Dodavanje šećera u mošt

Mošt je iscijeđeni sok grožđa, koji se nakon fermentacije pretvara u vino. Dodavanje šećera u mošt jedan je od glavnih faktora koji može utjecati na postotak alkohola u budućem vinu, a samim time i na postotak ostalih produkta alkoholnog vrenja. Alkohol i kiselina vina dva su čimbenika koji čuvaju vino od kvarenja, pa je dokazano da se vino s postotkom alkohola manjim od 9 vol% teško čuva. 

shimmer fallback


(FOTO: Pixabay)

Dodavanje šećera u mošt obavlja se kako bi se postigla količina koju mošt sadrži u normalnim godinama. Dodavanje šećera u mošt prvi je 1801. godine primijenio Shaptal u Francuskoj, a zbog toga se ovaj postupak naziva šaptalizacija.

Pri tome treba voditi računa da se mošt previše ne šećeri jer bi posljedica mogla biti prestanak vrenja i zaostajanje neprevrelog šećera, koji onda, po običaju, stvara probleme zbog mogućnosti naknadnog vrenja ili nekog drugog štetnog procesa. 

Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.