Poremećaj zgrušavanja krvi - žene pod najvećim rizikom

Poklanjamo pregled u vrijednosti 1.800 kn

Poremećaj zgrušavanja krvi - žene pod najvećim rizikom

Zbog poremećaja u zgrušavanju (koagulaciji) krvi može doći do stvaranja krvnih ugrušaka koji mogu uzrokovati začepljenje krvnih žila te uslijed toga može doći do raznih komplikacija. Pod povećanim rizikom od stvaranja krvnih ugrušaka su upravo žene jer određena stanja i situacije, poput trudnoće i uzimanja oralnih kontraceptiva, znatno povećavaju rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

Rizik se višestruko povećava ako već imate gensku predispoziciju za stvaranje krvnih ugrušaka. Naime, istraživanja su pokazala da mutacije u genima koji sudjeluju u zgrušavanju krvi mogu dovesti do stvaranja krvnih ugrušaka. Iako mutacije u genima za zgrušavanje krvi već same po sebi nose velik rizik od stvaranja krvnih ugrušaka, u kombinaciji s trudnoćom ili uzimanjem oralnih kontraceptiva rizik se znatno povećava.

Komplikacije u trudnoći

Sve žene imaju povećan rizik za nastajanje krvnog ugruška tijekom trudnoće i nakon poroda. Uočeno je da prisutnost mutacija u genima koji sudjeluju u zgrušavanju krvi i posljedično poremećeno zgrušavanje krvi može dovesti do raznih komplikacija tijekom trudnoće. Posebno valja istaknuti opasnost od pobačaja kod žena koje u svom genetičkom materijalu imaju mutacije u genima koji sudjeluju u zgrušavanju krvi. Kako je život i majke i bebe jednako važan, bitno je da žene već prije trudnoće raspolažu s informacijom nose li gensku predispoziciju za stvaranje krvnih ugrušaka. Postoji li genska predispozicija, žena bi tijekom trudnoće trebala biti pod stalnim liječničkim nadzorom te prema potrebi uzimati lijekove protiv zgrušavanja krvi.

Hormonska kontracepcija

Uzimanje hormonalnih kontraceptiva oko 5 puta povećava rizik za stvaranjem krvnih ugrušaka, a za žene s genskom predispozicijom rizik je povećan oko 32 puta. Postoji li genska predispozicija žena bi trebala izbjegavati oralne kontraceptive. Poseban oprez potreban je i kod korištenja svih drugih vrsta hormonske terapije poput hormonske nadomjesne terapije u postmenopauzi. Koliko poremećaj u zgrušavanju krvi može biti opasan pokazala je i nedavna situacija s kontracepcijskim pilulama Diane.

Izbjegnite neugodna iznenađenja

Rano otkrivanje rizika može spriječiti neugodne posljedice nastale stvaranjem krvnih ugrušaka. Danas se DNA testom koagulacije vrlo brzo, bezbolno i neinvazivno može odrediti postojanje mutacija koje nose rizik od stvaranja krvnih ugrušaka.

Pravodobno testiranje postojanja takvih mutacija u DNA iznimno je važno za svaku ženu, osobitu onu koja planira biti ili jest majka. Ukoliko rezultati takvog testa pokažu postojanje mutacija koje nose rizik od stvaranja krvnih ugrušaka, tada to može utjecati na liječničku odluku o potrebi korištenja lijekova protiv zgrušavanja krvi za vrijeme trudnoće.
Ovaj test se posebno preporuča napraviti ženama koje su imale pobačaj, posebno onima s učestalim spontanim pobačajima. Otkrivanje postojanja takvih mutacija može biti bitno kako bi žena mogla primiti odgovarajuću terapiju i iznijeti trudnoću do kraja.

Isti test na mutacije ženama se preporuča napraviti i prije početka uzimanja oralnih kontraceptiva. Za te žene genetičko testiranje može biti korisno kako bi se odlučile da zbog ove razine rizika neće koristiti oralne kontraceptive.
Valja istaknuti da se radi o vrsti testa koji se napravi jednom u životu i daje važnu informaciju za cijeli život. Ovaj test možete npr. napraviti pri odabiru kontracepcije, ali njegove rezultate možete iskoristiti i kasnije u trudnoći i/ili prilikom odlaska na kakav operativni zahvat. Spoznaja o povećanom riziku je  prilika da aktivno brinete o Vašem zdravlju i spriječite neželjene posljedice.

Jasminka Krištić, mag. biol. mol., Genos, Zagreb

Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.