Važnost terapije igrom za roditelje

Problem u odnosu roditelja i djeteta može biti uzrok neke djetetove poteškoće, ali i njegova posljedica.

5304b5911bee5

U brojnim situacijama i stanjima djeteta možemo se zapitati ima li dijete poteškoća u socio-emocionalnom razvoju? Naime, puno je lakše prepoznati neku motoričku ili kognitivnu poteškoću djeteta, ali poteškoće iz socio-emocionalnog dijela razvoja mogu se često „zamaskirati“ u neprimjerene djetetove reakcije, povlačenje, manjak samopoštovanja, agresivnost, strahove, psihosomatske reakcije (glavobolje, mučnine...).

Od ostalih simptoma najčešći su neispoljavanje određenih emocija ili pak pretjerano ispoljavanje određene emocije, snažnu separacijsku anksioznost, veliku potrebu za kontrolom i slično.

S obzirom da ni dijete samo nije svjesno svog socio-emocionalnog razvoja, teško da će moći ukazati roditelju na to što ga točno mući. Naime, ne samo da djeca uglavnom nemaju dovoljno razvijenu svijest o sebi i svojim potrebama da bi ih mogli jasno iskomunicirati, nego im može biti problem i verbalizrati ih. Stoga je važno s djecom komunicirati onim jezikom kojim se oni najbolje izražavaju, a to je upravo igra!

Filijalna terapija igrom naziv je za pristup koji koriste terapeuti igrom kako bi naučili roditelje terapeutskim vještinama koje onda mogu koristiti u igri s djetetom. Ovakav, terapeutski, način igranja dovoljno je provoditi jednom tjedno po svega 30 minuta.

Filijalnu terapiju igrom još u 60-im godinama prošlog stoljeća razvili su Bernard i Louise Guerney. Ovaj bračni par uočio je da je terapeutski učinak igre može biti pojačan ako je roditelj taj koji s djetetom provodi terapiju igrom. Stoga su osmislili model prema kojem se roditelji educiraju kako bi usvojili osnovne vještine koje inače koriste terapeuti igrom. Ovaj model pokazao se jako uspješnim te se može reći da je do sada pomogao na tisućama obitelji koje su se nakon korištenja ovog pristupa osjećale osnaženijima.

Osim što filijalna terapija igrom osnažuje odnos roditelja i djeteta, kroz takvu vrstu komunikacije roditelj dobivaju i :

- bolje razumijevanje djetetovih osjećaja te što je to što ga zaista brine

- nove vještine kako da potaknu djetete da surađuje

- uživanje u igri s djetetom te davanje pozitivne pažnje djetetu

- poboljšanje vještina slušanja i razvijanje otvorene komunikacije s djetetom

- razvija se samopoštovanje roditelja – roditelj je sigurniji u svoje odgojne postupke jer oni postaju efikasniji, a smanjuje se frustracija i njih i djeteta

- više povjerenja prema djetetu

- nov način nošenja s izazovima i frustracijama u obiteljskom životu

Grupni program filijalne terapije igrom ili, drugim nazivom – terapije igrom za roditelje, održava se u Centru Proventus i počinje 05.03.2014. Za više informacija o programu možete poslati mail na tea@centarproventus.hr ili nazvati na 091 557 65 79.

Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.