Na porodiljnom ste, na čuvanju trudnoće… što s poreznom prijavom?

Jeste li već prijavili porez na dohodak?

Na porodiljnom ste, na čuvanju trudnoće… što s poreznom prijavom?

Za prijavu poreza na dohodak za 2013, godinu nije još ostalo puno vremena, a kako je većina to sklona činiti u zadnji čas, svakako će ih veseliti obavijest Porezne uprave da će se u petak 28.veljače u ispostavama Porezne uprave godišnje prijave poreza na dohodak zaprimati sve do 19 sati. No, podsjećamo vas da se porezne prijave osim izravno u ispostavi područnog ureda Porezne uprave, mogu poslati i poštom. Vodite računa da to bude s povratnicom, kako biste imali potvrdu da je poslano u roku.  Nažalost, još uvijek nema mogućnosti da se prijava pošalje elektroničkim putem, e-mailom, a potrebna dokumentacija skenira.

Sve manje poreznih olakšica

Otkako su ukinute gotovo sve porezne olakšice ( za stanovanje, zdravstvene usluge, premije životnog osiguranja…) osim na donacije, prilika za povrat poreza u pravilu preostaje za djecu, odnosno za neiskorišten osobni odbitak. Na povrat tako mogu računati oni koji lani nisu iskoristili porezne olakšice temeljem osobnih odbitaka, odbitaka za uzdržavanje članova obitelji, uvećanih odbitaka za posebna područja te za donacije. To su oni kojima su bile neredovito isplaćivane plaće ili su bili na dužem bolovanju. Česte dvojbe su pak kod žena koje su na porodiljnom ili na bolovanju zbog komplikacija u trudnoći, trebaju li, odnosno, isplati li im se prijaviti porez na dohodak.  Na najčešća pitanja čitateljica odgovara Dubravko Kušeta, potpredsjednik Hrvatske komore poreznih savjetnika. 

Treba li predavati poreznu prijavu ako je žena u 2013. bila na čuvanju trudnoće i dobivala za to vrijeme, ne plaću, nego naknadu od HZZO-a? Može li uopće računati na povrat poreza ako je imala samo isplaćene naknade? Što ako je imala koji mjesec i plaću? 

"Isplati se predati prijavu samo ako je imala plaće u 2013. uz porodiljnu naknadu. Ako je cijelu godinu primala samo naknadu, to znači da nije plaćala porez i samim tim nema što ni tražiti natrag kao povrat poreza."

Ima li smisla predavati poreznu prijavu ako je žena u 2013.godini prvih 6 mjeseci  bila na komplikacijama, a drugih 6 mjeseci na porodiljnom? Ima li kakve razlike ako živi u mjestu posebne državne skrbi? 

"Ne, jer ako je cijelu godinu primala naknadu. prvo za čuvanje trudnoće, a onda na porodiljnom, također podrazumijeva da nije plaćala porez i da nema osnove da ostvari povrat poreza." 

Što ako dijete nije prijavljeno čim se rodilo na poreznu karticu supruga?Tko treba prijaviti porez, žena ili suprug, i hoće li ostvariti pravo na povrat poreza za te mjesece u kojima dijete nije bilo prijavljeno, a suprug je radio, dok je žena bila na porodiljnom? 

"Isplati se suprugu koji prima plaću da prijavi te mjesece u godišnjoj prijavi jer će ostvariti povrat, dok žena, koja je primala naknadu, a ne plaću, nema pravo na povrat poreza."

Kad je bolje prijaviti dijete na plaću, a kad čekati prijavu poreza? Znači ne koristiti odbitak za dijete tijekom godine na svakoj plaći, nego zatražiti povrat u godišnjoj prijavi poreza? Kome se to isplati i pod kojim uvjetima je to moguće napraviti?

"Ovo bi trebalo računati u odnosu na vrstu i visinu dohodaka i jesu li ravnomjerno isplaćivani tijekom godine. Ima puno različitih situacija, ako se očekuje u jednom mjesecu isplata nekih zaostalih plaća i slično, pa onda ima smisla, No, ako je sve ravnomjerno onda ne bi trebalo ni biti razlike. Uglavnom postoje godišnji obračuni kao obveza poslodavca da se sve izravna na godišnjoj razini, pa onda i nema smisla s tim kalkulirati.

Može li se predati porezna prijava i ako je žena nakon povratka s porodiljnog radila barem jedan mjesec u 2013.godini i u toj godini dobila barem jednu plaću? Hoće li imati pravo na povrat poreza?

"Da, u tom slučaju hoće." 

Može li se potvrda o plaćenom trudničkom tečaju koristiti za poreznu olakšicu? 

"Ne, to se ne priznaje kao porezna olakšica.", objašnjava Dubravko Kušeta, iz Hrvatske komore poreznih savjetnika koja okuplja 37 poreznih savjetnika. Temeljna zadaća poreznog savjetnika je davanje stručne pomoći o poreznim pitanjima, on pomaže stranci kod izrade porezne prijave, zastupa stranku u poreznim postupcima pred poreznim tijelima, sudjeluje u poreznim sporovima pred sudovima, nadzire pravilnost vođenja poreznih i računovodstvenih evidencija koje se vode radi izrade poreznih prijava i drugih poreznih isprava. 


(mg)

Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.