Kako provjeriti ispravnost e-mail adrese?

Koliko često vam se dogoditi da e-mail poruka koju ste poslali nije isporučena? Da je isporuka emaila odbijena? Razloga za tako nešto može biti više.

Kako provjeriti ispravnost e-mail adrese?

Generalno, takve e-mail poruke koje nisu isporučene i čiju isporuku odbija primateljev e-mail server, svrstavamo u kategoriju „bounce“ e-maila poruka.

Postoje dva tipa „odbijenih“ e-mail poruka: hard i soft. Kada govorimo o „hard bounce“, razlozi zbog kojih e-mail poruka nije isporučena mogu biti sljedeći:

  • e-mail adresa na postoji,
  • domena ne postoji,
  • e-mail server blokira isporuku.

Kako provjeriti e-mail adresu? 1. korak
Upišite sljedeću adresu u svoj internet preglednik: www.verify-email.org .
2. korak
U modul za provjeru upišite e-mail adresu koju želite provjeriti i odaberite “Verify” kako bi izvršili provjeru.
3. korak
Pričekajte koju sekundu i ispisat će Vam se rezultat provjere. 

Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.