Koja je dopuštena razina buke u stambenim prostorima?

Dopuštene razine buke u stambenim prostorima definirane su Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Koja je dopuštena razina buke u stambenim prostorima?

Buka predstavlja svaki nepoželjni zvuk koji ometa čovjekov rad i odmor, ugrožava sigurnost i oštećuje čovjekovo zdravlje. Ono što je zajedničko svim definicijama buke jest to da je ona važan javno-zdravstveni i ekološki problem jer prema brojnim istraživanjima zagađenja bukom iz vanjskog i unutarnje okoliša utječu i još više će utjecati na ljudsko zdravlje. Procjenjuje se da je trenutno 44 posto stanovnika Europe izloženo takvim razinama buke koje stručnjaci smatraju štetnim.

Temeljem europske smjernice o okolinskoj buci koje su zastupane i u našim propisima (1996 Green Paper (COM(96)540); Direktive 2002/49/EC; Zakon o zaštiti od buke NN 30/09) navodi se potreba uspostave mreže stručnjaka za buku, izradu karata buke i uvođenje akcijskog plana zaštite od buke na osnovu ujednačenih pokazatelja za gradove veće od 100.000 stanovnika, informiranja javnosti o izloženosti buci i učincima na zdravlje, usklađivanja propisa o izvorima buke i tehničkoj dokumentaciji uređaja i trajne financijske potpore istraživanjima buke.

Dopuštene razine buke u stambenim prostorima definirane su Pravilnikom o najvišim dopuštenim razinama buke u sredini u kojoj ljudi rade i borave.

Ministar zdravstva i socijalne skrbi na temelju Zakona o zaštiti od buke i Pravilnika o uvjetima glede prostora, opreme i zaposlenika pravnih osoba koje obavljaju poslove zaštite od buke, na zahtjev pravne osobe donosi rješenje za obavljanje stručnih poslova zaštite od buke za akustička mjerenja. Pravna osoba koja zadovolji uvjete navedenog pravilnika ima ovlasti provoditi mjerenje razine buke u okolišu ili unutarnjim prostorima.

Temeljem europske smjernice o okolinskoj buci koje su zastupane i u našim propisima navodi se potreba uspostave mreže stručnjaka za buku, izradu karata buke i uvođenje akcijskog plana zaštite od buke i određivanja kolika je razina buke.

Dakle, dopuštena razina buke je u zatvorenim prostorima namijenjenim stanovanju 35 dB po danu i 25 dB po noći. Usporedbe radi 30 dB je zvuk "tihog ruralnog područja", odnosno 1/16 glasnoće usisavača ili glasnog TV-a.