Mjerne jedinice

Kako se izračunava visina i širina televizora?

Kada kupujete novi televizor, njegova visina i širina su glavne značajke televizora jer želite da se televizor dobro uklopi u prostoriju. Donosimo kako se izračunava visina i širina televizora.

dimenzije-tv-a.jpg
Foto: Pixabay

Kada kupujete novi televizor, proizvođači uvijek brzo istaknu da je veličina zaslona jednaka određenoj količini, ali to vam ne govori sve. Ono na što proizvođači televizora zapravo misle je mjerenje dijagonale televizora. Drugim riječima, dijagonala televizora je duljina između gornjeg lijevog kuta televizora i donjeg desnog kuta televizora. No, ta veličina razlikuje se od stvarne visine i širine televizora.

No, kako se iračunava visina i širina televizora na temelju dijagonale? Da biste izračunali širinu televizora, dijagonalu jednostavno pomnožite s 0,87. Da biste izračunali visinu televizora, dijagonalu jednostavno pomnožite sa 0,49.

Ako se formula za visinu i širinu televizora čini zbunjujućom, jednostavno ju provježbajte. Zamislite da imate televizor sa dijagonalom od 50 inča. Jednostavno pomnožite 50 inča sa 0,87 da biste dobili širinu, te sa 0,49 da biste dobili visinu. Dobiti ćete rezultat da je TV od 50 inča širok 43,5 inča te visok 24,5 inča. Kada želite dimenzije iz inča pretvoriti u centimetre, pomnožite ih sa 2,54 te ćete dobiti rezultat da je televizor od 50 inča visok 62,23 centimetra, a širok 110,49 centimetara.