Priroda

Što je recikliranje? Kako se pravilno reciklira?

Želite početi reciklirati no ne znate što je recikliranje i kako to funkcionira? Saznajte što je recikliranje i kako se reciklira.

recikliranje.jpg

Recikliranje, oporavak i ponovna obrada otpadnih materijala za korištenje u novim proizvodima. Osnovne faze u recikliranju su prikupljanje otpadnih materijala, njihova obrada ili proizvodnja u nove proizvode te otkup tih proizvoda koji se potom i sami mogu reciklirati.

No, kada znate što je recikliranje, važno je znati koji se materijali mogu reciklirati. Tipični materijali koji se recikliraju uključuju željezni i čelični otpad, aluminijske limenke, staklene boce, papir, drvo i plastiku. Materijali koji se ponovno koriste u recikliranju služe kao zamjena za sirovine dobivene iz tako sve oskudnijih prirodnih resursa kao što su nafta, prirodni plin, ugljen, mineralne rude i drveće. Recikliranje može pomoći u smanjenju količina krutog otpada odloženog na odlagalištima, kojih je sve više.

Koje vrste recikliranja postoje? Postoje dvije vrste operacija recikliranja, a to su unutarnje i vanjsko. Unutarnje recikliranje je ponovna uporaba materijala koji su otpadni proizvod tog procesa u procesu proizvodnje. Unutarnje recikliranje uobičajeno je, primjerice, u metalnoj industriji. Vanjsko recikliranje je vraćanje materijala iz proizvoda koji je istrošen ili zastario. Primjer vanjske reciklaže je prikupljanje starih novina i časopisa za preradu papira i njihova proizvodnja u nove proizvode od papira.