Odlučili ste se vjenčati! Što sad dalje?

Odgovori na najčešća pitanja parova koji planiraju brak

Odlučili ste se vjenčati! Što sad dalje?

Kako i gdje prijaviti sklapanje braka, koje uvjete treba ispuniti za sklapanje braka u vjerskom obliku, a koje za građanski brak? Može li se brak sklopiti izvan matičnog ureda? Koliko to košta? Koje isprave treba priložiti matičaru? Pitanja su to koja  postavljaju budući mladenci, i na koja bi, prije nego odluče zakoračiti u matični ured trebali znati odgovore, kako zbog nepredviđenih okolnosti ne bi morali odgađati željeni termin vjenčanja.

Građanski ili vjerski brak

Najprije trebate odlučiti hoćete li sklopiti građanski brak  (pred matičarem) ili ćete imati samo crkveno vjenčanje. Obje vrste braka, u građanskom obliku i u vjerskom obliku, jednake su pred zakonom. Namjeru sklapanja braka bilo u građanskom ili u vjerskom obliku svakako morate prijaviti u matičnom uredu. Ako prijavljujete namjeru sklapanja građanskog braka, računajte da će matičar dan za vjenčanje  odrediti unutar razdoblja od tridesetog do četrdesetpetog dana od dana kada ste prijavili namjeru sklapanja braka.

Potrebne isprave za sklapanje braka

Prilikom prijave namjere sklapanja braka pred matičarem, trebate navesti  osobne podatke svjedoka. Trebaju vam dva svjedoka, to može biti svaka punoljetna i poslovno sposobna osoba, a matičaru trebate dati njihove podatke: ime, prezime i prebivalište. Također je potrebno da priložite slijedeće isprave:

  • izvadak iz matice rođenih koji nije stariji od tri mjeseca;
  • dokaz o državljanstvu (osobna iskaznica, putovnica ili domovnica); 
  • uplatnicu za uplaćenu upravnu pristojbu i 100 kuna upravne pristojbe u državnim biljezima
  • ako je jedan od mladenaca već bio u braku, treba predočiti dokaz da je raniji brak prestao ( pravomoćnu presudu ili izvadak iz matice rođenih).

Strani državljani moraju ispunjavati iste uvjete za sklapanje braka kao i hrvatski državljani.  

Vjenčanje izvan matičnog ureda  

Mladenci koji se ne žele vjenčati u službenoj prostoriji matičnog ureda, mogu zatražiti sklapanje braka na mjestu koje je za njih posebno važno, atraktivno, a je li ono i prikladno za čin vjenčanja, procjenjuje matičar. No, vodite računa da se sklapanje braka izvan službene prostorije posebno plaća. Naknada ovisi o udaljenosti mjesta sklapanja braka od službene prostorije, te o vremenu sklapanja braka, odnosno radi li se o nedjelji, blagdanu ili neradnom danu. Za izračun visine naknade utvrđena je osnovica koju čini prosječna bruto plaća po zaposleniku u Republici Hrvatskoj prema posljednjim službeno objavljenim podacima Državnog zavoda za statistiku. Tako se za vjenčanje na mjestu udaljenom 10 km od sjedišta matičnog ureda plaća naknada od 10 posto bruto plaće, a ako je udaljeno više od 10 km, onda je to 20 posto iste osnovice. Nedjeljom, neradnim danom i blagdanom iznos se povećava za sto posto. Ako se traži sklapanje braka izvan službenih prostorija zbog zdravstvenih razloga, onda se svi ovi iznosi umanjuju za 50 posto.

Crkveno vjenčanje

Ako ćete sklopiti brak u vjerskom obliku, i tada najprije trebate otići do matičara i zatražiti potvrdu o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka. Potvrda o ispunjavanju pretpostavki za sklapanje braka u vjerskom obliku vrijedi tri mjeseca od dana izdavanja. Trebate priložiti iste isprave kao za sklapanja građanskog braka. Dan crkvenog vjenčanja dogovorit će sa službenikom vjerske zajednice. Službenik vjerske zajednice pred kojim je brak sklopljen dužan je dostaviti matičaru potvrdu o sklopljenom braku, koju potpisuju žena, muž, svjedoci i službenik vjerske zajednice. Brak sklopljen u vjerskom obliku matičar upisuje u državnu maticu vjenčanih i izdaje izvadak, koji je dokaz da brak sklopljen u vjerskom obliku ima učinke građanskog braka.
Popis matičnih ureda možete pronaći na www.uprava.hr, a dodatne informacije o sklapanju braka potražite u Obiteljskom zakonu, koji je također online dostupan.

(mg)