Znate li kako napraviti tortni grafikon?

Što točno prikazuje, što znači i kako napraviti tortni grafikon?

Znate li kako napraviti tortni grafikon?

Tortni grafikon je način prikazivanja djelomičnih vrijednosti neke cjeline kao dijela kruga.

Uzmemo li kao primjer godišnju prodaju, tortni grafikon je popularan način prikaza udjela pojedinačnih iznosa – primjerice kvartalnih prodajnih rezultata – u ukupnom iznosu u godišnjoj prodaji.
Tortni grafikon grafički je prikaz podataka o količini, pri čemu je krug podijeljen na odsječke, a relativne veličine odsječaka odgovaraju proporcijama količina.

shimmer fallbackEvo i kako napraviti tortni grafikon u Excelu

U proračunskoj tablici odaberite podatke koje želite koristiti za tortni grafikon.
Kliknite 
Umetanje > Umetni tortni ili prstenasti grafikon, a zatim odaberite željeni grafikon.

Tortni grafikoni omogućuju pretvorbu jednog stupca ili retka podataka iz proračunske tablice u tortni grafikon. Svaki isječak tortnog grafikona (točka podataka) upućuje na veličinu ili postotak tog isječka u odnosu na cijeli tortni grafikon.

Tortni grafikoni najbolje funkcioniraju u sljedećim situacijama kada imate samo jedan niz podataka; kada nijedna vrijednost podataka nije nula ni manja od nule; kada nemate više od sedam kategorija jer više od sedam isječaka može smanjiti preglednost grafikona.

Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.