Pravilo desne strane - Autoškola

Pravilo desne strane jedna je od najvažnijih stavki koje svaki kandidat za vožnju mora naučiti.

Pravilo desne strane - Autoškola

Pravilo desne strane od velike je važnosti na raskrižju.

Pravilo desne strane određuje raspored prava na prolazak kroz raskrižje. Onda kada na raskrižju nema semafora ili prometnog znaka, prednost prava na prolazak kroz raskrižje određuje se prema pravilu desne strane.

Preciznije, pravilo desne strane jednostavno propisuje da ono vozilo koje se na raskrižju nalazi s vaše desne strane, ima prednost prolaska pred vama.
Ako se vozilo nalazi s vaše lijeve strane, imate prednost pred njim

Iako bi pravilo desne strane trebao poštovati svaki vozač, uvijek je pametnije usporiti, a po potrebi i zaustaviti se prije ulaska u raskrižje. Dobro sagledajte situaciju i tek kad ste sigurni uđite u raskrižje, jer su upravo raskrižja kritične točke u prometu, u kojima se događa čak 80% automobilskih nesreća.

Vozite pažljivo, poštujte pravilo desne strane i sretan put!