BMI kalkulator

Indeks tjelesne mase ili BMI je samo okvirni pokazatelj za procjenu tjelesne težine.

Žene
Muškarci
Prenizak BMI
< 19.1
< 20.7
Idealan BMI
19.1 – 25.8
20.7 – 26.4
Lagano visok BMI
25.9 – 27.3
26.5 – 27.8
Visok BMI
27.4 – 32.3
27.9 – 31.1
Previsok BMI
32.4 – 45
31.2 – 45
Izrazito visok BMI
> 45
> 45
Indeks tjelesne mase računa se na način da se tjelesna masa osobe u kilogramima podijeli sa kvadratom visine u metrima