RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Krapinska 45, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3660 000, Fax: +385 1 3660 609, MB: 1698621, OIB: 07330149920

Pravni uvjeti i pravila korištenja web stranica RTL Hrvatska d.o.o. za usluge

Dragi posjetitelju,
Hvala Vam što ste pristupili internetskim stranicama RTL HRVATSKA d.o.o. za usluge
(dalje u tekstu: RTL HRVATSKA)


Pregledavanjem ovih internet stranica izričito prihvaćate slijedeće pravne uvjete i pravila
korištenja ovih internet stranica:


Ove su internet stranice priređene uza svu pažnju i pripremane su u dobroj vjeri
isključivo s ciljem pružanja informacija o društvu RTL HRVATSKA i eventualno o RTL
Grupi. Međutim, RTL HRVATSKA ne tvrdi niti ne jamči, bilo izravno bilo implicitno,
potpunost, točnost, pouzdanost, pravodobnost ili korisnost informacija sadržanih na ovim
internet stranicama, kao ni na drugim stranicama, uključujući stranice članica grupe i
stranice trećih na koje ove stranice upućuju ("linkovi").


Posebice morate biti svjesni da informacije na ovim stranicama i na stranicama na koje
vode linkovi mogu biti nepotpune, da mogu sadržavati pogreške, da mogu biti
prejudicirane ili da su pak zastarjele.


RTL HRVATSKA se nije ni sa čime obvezao te se ovime odriče svake obveze ili dužnosti u
vezi s redovitim ažuriranjem bilo koje stranice kojoj pristupate preko ovog web-sitea.
RTL HRVATSKA pridržava diskrecijsko pravo da prema vlastitom sudu i bez daljnjih
obavijesti promijeni, nadopuni, povuče ili na bilo koji drugi način izmijeni ove stranice te
stranice članica RTL HRVATSKA, odnosno da provodi, ograniči ili izmijeni uvjete pristupa
tim stranicama.


RTL HRVATSKA, njegove podružnice, odjeli, njegovi agenti ni predstavnici ne mogu se
smatrati odgovorni Vama ni trećima za bilo kakav gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno
ili posredno zbog Vašega pristupa ovim stranicama ili stranicama na koje vode linkovi,
odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili
nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, te ni zbog Vaše uporabe (ili
nemogućnosti da rabite) bilo koje takve stranice. Napose, RTL HRVATSKA ne može
snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na
stranicama trećih na koje vam RTL HRVATSKA može dopustiti povremen pristup. Bilo koji
takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu niti da RTL
HRVATSKA podupire takve stranice.


Svi pa i pojedinačni elementi kojima pristupate, koje čitate, čujete ili vidite na ovim
stranicama ili na povezanim stranicama RTL HRVATSKA, bilo da su interaktivni ili ne,
uključujući trgovačka imena, znakove, logotipove i oblikovanje, zaštićeni su autorskim
pravima koja pripadaju društvu RTL HRVATSKA. Prema tome, ne smijete izdvajati,
dekompilirati, distribuirati, modificirati, kopirati te na bilo koji način iskrivljavati ili
izobličavati odnosno lažno predstavljati ili prenositi bilo koji takav element.


Sav sadržaj ovih internet stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima sukladno
relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ovih
internet stranica ovime prihvaćate i podvrgavate se postupovnom i materijalnom pravu
Republike Hrvatske kao isključivo mjerodavnom pravu za primjenu, tumačenje i pravne
učinke u odnosu na bilo koje aspekte vezane za upotrebu, dopuštenja, isključenja i
uvjete korištenja i primjene ovih stranica, kao i isključivu nadležnost sudova Republike
Hrvatske za sve možebitne zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih
stranica ili s njima u vezi.


Sav sadržaj ovih internet stranica se smije kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo
za osobnu upotrebu, uz poštivanje svih autorskih prava i drugih srodnih prava, odnosno
vlasničkih prava.


Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje,
sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga
vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje
njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja RTL HRVATSKA i drugih
vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili
mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.


RTL HRVATSKA pridržava pravo izmjene ovih pravnih uvjeta i korištenja internet stranica
u bilo kojem trenutku, a navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim
internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.


Posljednja promjena: 07.09.2010
© RTL HRVATSKA d.o.o. za usluge 2004
©2012 RTL Televizija. Sva prava pridržana.

RTL Hrvatska d.o.o. za usluge
Krapinska 45, 10 000 Zagreb, Hrvatska
Tel: +385 1 3660 000, Fax: +385 1 3660 609, MB: 1698621, OIB: 07330149920

Pravni uvjeti i pravila korištenja web stranica RTL Hrvatska d.o.o. za usluge

Dragi posjetitelju,
Hvala Vam što ste pristupili internetskim stranicama RTL HRVATSKA d.o.o. za usluge
(dalje u tekstu: RTL HRVATSKA)


Pregledavanjem ovih internet stranica izričito prihvaćate slijedeće pravne uvjete i pravila
korištenja ovih internet stranica:


Ove su internet stranice priređene uza svu pažnju i pripremane su u dobroj vjeri
isključivo s ciljem pružanja informacija o društvu RTL HRVATSKA i eventualno o RTL
Grupi. Međutim, RTL HRVATSKA ne tvrdi niti ne jamči, bilo izravno bilo implicitno,
potpunost, točnost, pouzdanost, pravodobnost ili korisnost informacija sadržanih na ovim
internet stranicama, kao ni na drugim stranicama, uključujući stranice članica grupe i
stranice trećih na koje ove stranice upućuju ("linkovi").


Posebice morate biti svjesni da informacije na ovim stranicama i na stranicama na koje
vode linkovi mogu biti nepotpune, da mogu sadržavati pogreške, da mogu biti
prejudicirane ili da su pak zastarjele.


RTL HRVATSKA se nije ni sa čime obvezao te se ovime odriče svake obveze ili dužnosti u
vezi s redovitim ažuriranjem bilo koje stranice kojoj pristupate preko ovog web-sitea.
RTL HRVATSKA pridržava diskrecijsko pravo da prema vlastitom sudu i bez daljnjih
obavijesti promijeni, nadopuni, povuče ili na bilo koji drugi način izmijeni ove stranice te
stranice članica RTL HRVATSKA, odnosno da provodi, ograniči ili izmijeni uvjete pristupa
tim stranicama.


RTL HRVATSKA, njegove podružnice, odjeli, njegovi agenti ni predstavnici ne mogu se
smatrati odgovorni Vama ni trećima za bilo kakav gubitak ili ozljedu koji nastaju izravno
ili posredno zbog Vašega pristupa ovim stranicama ili stranicama na koje vode linkovi,
odnosno zbog informacija na ovim stranicama, kao ni zbog postupaka koji su poduzeti ili
nisu poduzeti u vezi s informacijama na ovim stranicama, te ni zbog Vaše uporabe (ili
nemogućnosti da rabite) bilo koje takve stranice. Napose, RTL HRVATSKA ne može
snositi nikakvu odgovornost u odnosu na Vas zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na
stranicama trećih na koje vam RTL HRVATSKA može dopustiti povremen pristup. Bilo koji
takav pristup ne može se niti se neće tumačiti u smislu da predstavlja vezu niti da RTL
HRVATSKA podupire takve stranice.


Svi pa i pojedinačni elementi kojima pristupate, koje čitate, čujete ili vidite na ovim
stranicama ili na povezanim stranicama RTL HRVATSKA, bilo da su interaktivni ili ne,
uključujući trgovačka imena, znakove, logotipove i oblikovanje, zaštićeni su autorskim
pravima koja pripadaju društvu RTL HRVATSKA. Prema tome, ne smijete izdvajati,
dekompilirati, distribuirati, modificirati, kopirati te na bilo koji način iskrivljavati ili
izobličavati odnosno lažno predstavljati ili prenositi bilo koji takav element.


Sav sadržaj ovih internet stranica zaštićen je autorskim i srodnim pravima sukladno
relevantnim zakonskim propisima Republike Hrvatske. Pristupom i korištenjem ovih
internet stranica ovime prihvaćate i podvrgavate se postupovnom i materijalnom pravu
Republike Hrvatske kao isključivo mjerodavnom pravu za primjenu, tumačenje i pravne
učinke u odnosu na bilo koje aspekte vezane za upotrebu, dopuštenja, isključenja i
uvjete korištenja i primjene ovih stranica, kao i isključivu nadležnost sudova Republike
Hrvatske za sve možebitne zahtjeve i sporove koji nastanu kao rezultat korištenja ovih
stranica ili s njima u vezi.


Sav sadržaj ovih internet stranica se smije kopirati samo u nekomercijalne svrhe i samo
za osobnu upotrebu, uz poštivanje svih autorskih prava i drugih srodnih prava, odnosno
vlasničkih prava.


Zabranjeno je javno prikazivanje, objavljivanje, prenošenje, mijenjanje, reproduciranje,
sudjelovanje u prijenosu ili prodaji, distribucija, izrada kopija, otpremanje te svaka druga
vrsta uporabe sadržaja ovih stranica ili jednog njihova dijela te odabir i usklađivanje
njihova sadržaja, bez izričitog prethodnog pismenog dopuštenja RTL HRVATSKA i drugih
vlasnika autorskih prava. Ako je takvo dopuštenje dano, nije dopušteno brisati ili
mijenjati postojeće podatke koji se odnose na autorsko pravo i/ili na trgovački znak.


RTL HRVATSKA pridržava pravo izmjene ovih pravnih uvjeta i korištenja internet stranica
u bilo kojem trenutku, a navedene promjene stupaju na snagu objavljivanjem na ovim
internet stranicama ili kada su korisnici o njima obaviješteni.


Posljednja promjena: 07.09.2010
© RTL HRVATSKA d.o.o. za usluge 2004
©2012 RTL Televizija. Sva prava pridržana.

)