Interijer

Na koju visinu se postavlja rukohvat?

Renovirate stepenište i ne znate na koju visinu se postavlja rukohvat? Kada se postavlja rukohvat i na koju visinu se postavlja rukohvat?

stepenice.jpg
Foto: Pixabay

Kako bi se osiguralo da rukohvati pružaju pravu potporu ljudima koji se penju i spuštaju stepenicama, moraju biti postavljeni u skladu s građevinskim propisima. Postoji niz smjernica koji postavljaju zahtjeve za rukohvate za stubišta te sama stubišta, poput visine i širine stepenica. No, na koju visinu se postavlja rukohvat?

Trebali biste postaviti rukohvat na visini između 90 cm i 100 cm od linije nagiba stepenica. Za stubišta je potreban najmanje jedan rukohvat. Međutim, ako su stepenice široke manje od 1 metra, postavite rukohvat s jedne ili obje strane. Ako su stepenice šire od 1 metra, postavite rukohvat s obje strane.

Osim znanja na koju visinu se postavlja rukohvat, potrebno je znati još neke smjernice postavljanja rukohvata. Visine rukohvata na stepenicama i stazama trebaju se mjeriti pod kutom od 90 stupnjeva neposredno iznad gazišta stepenica ili površine za hodanje. Važno je znati na koju visinu se postavlja rukohvat kako bi vaše stepenište bilo u skladu s građevinskim propisima.

Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.