Tehnologija

Što je virtualna memorija? Kako funkcionira virtualna memorija?

Želite naučiti više o tehnologiji koja vas okružuje? Razumjevanje memorije savršen je početak. Saznajte što je virtualna memorija te čemu virtualna memorija služi.

memorija.jpg
Foto: Pixabay

Virtualna memorija je tehnologija koja omogućuje računalima da koriste više memorije nego što je dostupno u stvarnom fizičkom RAM-u. Kada se aplikacija pokrene, operacijski sustav dodjeljuje joj određeni prostor u memoriji, ali ako ta memorija nije dovoljna, virtualna memorija može pomoći. Od čega se sastoji virtualna memorija?

Virtualna memorija se sastoji od dijela tvrdog diska koji se koristi za spremanje podataka koji trenutno nisu aktivni u RAM-u. Kada aplikacija treba pristupiti podacima koji se trenutno ne nalaze u RAM-u, operacijski sustav premješta te podatke iz tvrdog diska u RAM, oslobađajući tako prostor na disku.

Kada znate što je virtualna memorija, važno je znati čemu virtualna memorija služi. Virtualna memorija pomaže računalu da obavlja više zadataka istovremeno i koristi aplikacije koje zahtijevaju veliku količinu memorije. Međutim, ako se virtualna memorija prečesto koristi, to može usporiti računalo jer tvrdi disk ima sporiji pristup podacima od RAM-a.