Na koju visinu se postavlja pikado?

Ako ste ljubitelj pikada u nastavku možete saznati na koju visinu se postavlja pikado.

Na koju visinu se postavlja pikado?

Pikado je igra i športska disciplina u kojoj jedan ili više natjecatelja bacaju iz ruke male strjelice na okruglu metu koja je podijeljena na dijelove, u kojem svaki dio nosi određen broj bodova. Ako postavljate vašu novu ploču za igru, sigurno vas zanima na koju visinu se postavlja pikado.

Image


(FOTO: Pixabay) 

Na koju se visinu postavlja pikado

Sprava za igru pikada je postavljena na visinu 1,73 m, a visina je određena pravilima po kojima se pikado visina računa od poda do centra mete. Sredina ploče podijeljena je u dva polja: vanjsko, nazvano Bull, s vrijednošću 25, i unutrašnje, Bull's Eye, s vrijednošću 50 bodova. Svaki igrač na početku dobiva 301 bod, te je cilj sa što manje bacanja doći na nulu. Ostalih 20 sektora podijeljeno je koncentričnim krugovima, te se prvi pojas gledano od centra prema rubu zove treble.

Dakle, sada znate nešto više o igri i na koju visinu se postavlja pikado.