Savjeti kako snimiti panoramsku fotografiju

Pravila kako snimiti panoramsku fotografiju malo se razlikuju od ostalih načina fotografiranja pa stoga u nastavku pročitajte više o tome

Savjeti kako snimiti panoramsku fotografiju

Pronašli smo za vas neke savjete kako snimiti panoramsku fotografiju. Panoramske fotografije sliče na ostale fotografije prirode, no ipak treba podsjetiti na neke detalje na koje treba pripaziti jer su tipični za panoramu. 
Da bi fotografija bila panoramska u najstrožem smislu te riječi, morala bi imati vidno polje barem jednako onom ljudskog oka, a po mogućnosti još i veće. 

ImageTo su fotografije kojima je jedna dimenzija barem dva puta veća od druge.
Ako vas uhvati tračak kreativnosti, ugledate li neki lijepi pejzaž i poželite ga zaustaviti u vremenu i prostoru, evo kako ćete snimiti vrhunsku panoramsku fotografiju. 

Prvo ćemo vam napomenuti da iz složenih fotografija možete izraditi panoramsku sliku.
Trebali biste postaviti aparat na manualne postavke. Odaberite manualno određivanje blende i brzine zatvarača te manualno određivanje white balance (temperature bijele boje), manualno zadavanje ISO vrijednosti i manualni fokus. 

Pomičite fotoaparat u luku, ujednačenom brzinom, u smjeru naznačenom na zaslonu.

Tipku za biranje načina rada postavite na  (Panoramsko snimanje).
Pomoću  strelica - gore/dolje/desno/lijevo - na upravljačkoj tipki odaberite smjer snimanja.
Poravnajte fotoaparat s krajem objekta koji želite snimati i do kraja pritisnite okidač zatvarača, pa pomičite kameru prema kraju vodiča (A), sljedeći pokazivač na zaslonu.

Ovo je način kako snimiti panoramsku fotografiju s bilo kojeg uređaja. 

Mnogi fotoaparati ali i mobiteli su opremljeni funkcijom snimanja panorame koja može snimiti panoramske slike od punih 360 stupnjeva.

Kako snimiti panoramsku fotografiju od punih 360 stupnjeva?
Takvu panoramsku fotografiju snimite tako da odaberete MENU pa postavite veličinu panoramske slike na 360°. Smjer snimanja odaberite pomoću tipki za smjer na upravljačkoj tipki. Tako snimljenu fotografiju moći ćete normalno premotavati kada se prikazuje na fotoaparatu.

Moramo navesti i u kakvim situacijama ne možete snimiti panoramske fotografije, a to je kada fotoaparat pomičete prebrzo ili presporo, te kada fotoaparat ne držite dovoljno mirno.

Vjerujemo da ćete se brzo naći u prilici da poželite snimiti takvu fotografiju, a nadamo se da ćete uz ovih nekoliko savjeta kako snimiti panoramsku fotografiju i vi snimiti svoju prvu umjetničku fotografiju na koju ćete biti ponosni.