Savjeti kako očistiti glavu printera

Ako vam je smanjena kvaliteta ispisa morali biste razmisliti kako očistiti glavu printera, a mi vam donosimo savjete u nastavku

Savjeti kako očistiti glavu printera

Ako su vam u posljednje vrijeme ispisi na printeru mutni ili su nepravilne boje nepravilne, a možda čak i nedostaju, pročitajte ove savjete kako očistiti glavu printera koji će vam u tome pomoći.

Image


Tu je uslužni program Nozzle Check koji će vam potvrditi da li je glava pisača spremna za čišćenje ili ne. 

Ako je tinta potrošena ili pri kraju ne možete čistiti glavu pisača, već prvo zamijenite odgovarajući spremnik tinte.

Ako je ispis na vašim dokumentima neočekivano blijed ili mu nedostaju točke, čišćenje glave pisača, će osigurati  oslobađanje tinte iz mlaznica i rješiti problem. A evo i kako očistiti glavu printera.

Možete upotrijebiti uslužni program Head Cleaning za Windows koji se nalazi u upravljačkom programu pisača, ili s pisača, upotrebom gumba.

Kako očistiti glavu printera programom Head Cleaning za Windows

Prvo povjerite da li bilo koja lampica ukazuje na pogrešku pa provjerite da li su sve lampice za pogreške isključene. Zatim desnim klik na ikonu pisača na programskoj traci te odaberite Head Cleaning.

Ako se kvaliteta ispisa ne poboljša nakon ponavljanja ovog postupka oko četiri puta, isključite pisač i pričekajte najmanje šest sati. Tada opet pokrenite provjeru mlaznica i ponovite čišćenje glave ako je neophodno.

Ako kvaliteta ispisa nastavi predstavljati problem nakon zamjene spremnika tinte, kontaktirajte vašeg prodavača.

Kako očistiti glavu printera programom Head Cleaning za Mac OS X

Čistite glavu pisača u istom slučaju kao i za Windows.

Prvo upotrijebite uslužni program Nozzle Check kako biste potvrdili da glava pisača treba biti očišćena. 

Statusna lampica napajanja treperi dok pisač obavlja ciklus čišćenja.

Uvjerite se da je pisač uključen pa provjerite da li bilo koja lampica ukazuje na pogrešku.

Otvorite EPSON Printer Utility3. Pristupite upravljačkom programu pisača za Mac OS X pa kliknite na gumb Head Cleaning u dijaloškom okviru Utility i slijedite upute na zaslonu.

Statusna lampica napajanja treperi dok pisač obavlja ciklus čišćenja.

Sada kada znate kako očistiti glavu printera programom još ćemo vam reći jedno upozorenje za kraj koje bi trebali zapamtiti, a to je da nikad ne isključujete pisač dok statusna lampica napajanja treperi jer može oštetiti pisač.