Podjela vina prema sadržaju šećera

Pitate li se kako izgleda podjela vina prema sadržaju šećera za vas u nastavku donosimo jedan mali vodič o tome

Podjela vina prema sadržaju šećera

Osnovna podjela vina prema sadržaju šećera izgleda ovako:  suha, polusuha, poluslatka i slatka vina.
Prema boji dijelimo ih na bijela, ružičasta i crna. 

ImageVino prema Zakonu o vinu jest poljoprivredni prehrambeni proizvod.
Još preciznija podjela vina prema sadržaju šećer izgleda ovako:
- po sadržaju neprevrelog šećera mirna vina se dijele na: suha, polusuha, poluslatka
i slatka, dok se pjenušava, biser i gazirana vina dijele na: vrlo suha, suha, polusuha, poluslatka i slatka.

Tu je i podjela bijelih vina iz aromatičnih sorata koja se prema sadržaju šećera dijele:
- suha (sadrže od 0 do 4g/l š.) 
- polusuha (sadrže od 4 do 12g/l š.) 
- poluslatka (sadrže od 12 do 50g/l š.) 
- slatka (sadrže više od 50g/l š.) 

Podjela vina ružice iz nearomatičnih sorata prema sadržaju šećera:
- suhe (sadrže od 0 do 4g/l š.) 
- polusuhe (sadrže od 4 do 12g/l š.) 
- poluslatke (sadrže od 12 do 50g/l š.) 
- slatke (sadrže više od 50g/l š.) 

Podjela crnih vina iz nearomatičnih sorata prema sadržaju šećera:
- suha (sadrže od 0 do 4g/l š.) 
- ostala crna (sadrže više od 4g/l š.) 

Podjela za crna vina iz aromatičnih sorata prema sadržaju šećera je:
- suha (sadrže od 0 do 4g/l š.) 
- ostala crna (sadrže više od 4g/l š.)