Likovna umjetnost - Znate li što je komplementarni kontrast?

Ako vas zanima koje su to komplementarne boje i što je komplementarni kontrastodgovor donosimo u nastavku teksta.

Likovna umjetnost - Znate li što je komplementarni kontrast?

Komplementarne boje su one boje koje se nalaze na potpuno različitoj strani spektra boja. A znate li što je komplementarni kontrast?

Radi se o Ostwaldovom spektru koji prikazuje sve boje redom pravilno po nijansama. Kako bi lakše razumjeli što je komplementarni kontrast reći ćemo da je to kontrast krivih parova i kratko ćemo se zadržati na tome što je komplementarni kontrast.

Komplementarni kontrast čine komplementarni parovi, a to su narančasta – plava, crvena – zelena i ljubičasta – žuta. Komplementarni parovi se zovu još i nasuprotni jer na kotaču boja stoje jedan drugome nasuprot. Od toga je i nastao komlementarni kontrast.

Komplementarne boje su pritom one koje u Ostwaldovom krugu stoje jedna nasuprot druge. Takav odnos pokazuje da te dvije boje nemaju nijedan isti ton. Točnije, komplementarne boje u sebi nikad nemaju nimalo iste boje.

Komplementarne boje su čiste boje, a međusobno se nadopunjavaju. Tek jedan od primjera su žuta i ljubičasta koje nemaju nikakvu sličnost i stoje na suprotnim krajevima spektra boja zbog čega su one prava definicija komplementarnih boja.

Što je komplementarni kontrast u oblačenju?
Odabir komplementarnih boja preporučuje se u odabiru odjevnih kombinacija zato što su takve boje izrazito skladne. Pritom je uvijek jedna topla, a druga hladna boja.