Koliko je dvije trećine?

U ovom članku pronalazimo odgovor na pitanje koliko jedno cijelo ima polovina, trećina, četvrtina, petina, šestina itd. i koliko je koliko je dvije trećine

Koliko je dvije trećine?

Znate li koliko je dvije trećine i zašto je to uopće važno znati. Pa kao i sve ostalo u matematici vrlo je važno, no koliko je dvije trećine često se spominje i u prometu pri plaćanju kazni Koliko minuta imaju dvije trećine sata? Pa sigurno znate odgovor na to pitanje, ali ponovimo dvije trećine sata je 40 minuta.

Često čujemo i kako je za plaćanje novčane kazne potrebno uplati dvije trećine kazne ako platite u roku od nekoliko dana.
U matematici, razlomak je broj koji opisuje jedan ili više jednakih dijelova cjeline.

Jednostavni ili obični razlomak je količnik koji se dobiva dijeljenjem cijelog broja prirodnim. Zapisuje se pomoću kose crte kao npr. 7/4 ili pomoću vodoravne razlomačke crte

Najjednostavniji odgovor na pitanje koliko je dvije trećine bio bi - dva od tri dijela jednog cijela.

Image