Mjerne jedinice

Kako izračunati dimenzije TV-a od 85 incha u centimetre?

Kako izračunati dimenzije TV-a od 85 incha u centimetre? Uz pomoć formule izračunajte kolike su dimenzije TV-a od 85 incha u centimetrima. incha.

tv.jpg
Foto: Pixabay

Veličina televizijskog ekrana jedan je od najvažnijih čimbenik pri kupnji novog televizora. No, s obzirom da se veličina zaslona televizora mjeri dijagonalno, potrebno je poznavati formulu kojom ćete izračunati pravilne dimenzije televizora, odnosno širinu i visinu televizora.

Kada je potrebno izračunati dimenzije televizora od 85 inča, potrebno je znati formulu za izračunavanje širine i visine televizora pomoću dijagonale. Kada se računa visina televizora, potrebno je pomnožiti dijagonalu televizora sa 0,49 , a kada se računa širina televizora od 85 incha, potrebno je pomnožiti dijagonalu sa 0,87.

Kada ste pomnožili dijagonalu s potrebnim formulama, dobiti ćete širinu i visinu televizora u inchima. Dobiti ćete rezultat da televizor od 85 inča ima 73,95 incha širinu i 41,65 incha visinu. Ako želite inche pretvoriti u centimetre, pomnožite dobivene rezultate sa 2,54. Tada ćete dobiti točnu širinu i visinu televizora od 85 incha. Dimenzije televizora od 85 incha su 187,83 x 105,79 cm, odnosno širina mu je 187,83 cm, a visina 105,79 cm.