Mjerne jedinice

Kako se preračunavaju inči u centimetre?

Dimenzije televizora najčešće se iskazuju u inčima i potrebno ih je pretvoriti centimetre. Kako se preračunavaju inči u centimetre?

inči-u-centimetre.jpg
Foto: Pixabay

Inč je mjerna jedinica za duljinu koja se koristi u imperijalnim mjernim sustavima. Osim inče, u imperijalnom sustavu mjernih jedinica, koriste se još i stopa te jard. Stopa ima 12 inča, a jard 36 inča. No, kako se prevode inči u centimetre?

Centimetri su najraširenija mjerna jedinica diljem svijeta. 10 milimetara čini jedan centimetar, 100 centimetara jedan metar, a 1000 metara jedan kilometar. Kada je u pitanju prebacivanje inča u centimetre, važno je znati koliko centimetara iznosi jedan inč.

No, kako se preračunavaju inči u cm? Jedan inč iznosi 2,54 centimetra, a jedan centimetar iznosi 0.39 inča. Kada želite preračunati inče u centimetre, jednostavno pomnožite broj inča sa brojem 2,54. Primjerice, kada želite preračunati 10 inča u centimetre, tada pomnožite 10 sa 2,54 te ćete dobiti rezultat od 24,5 centimetara.

Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.