Svijet interneta

Što je IP adresa?

Iako je svako računalo posjeduje, mnogi ne znaju što je IP adresa. Što je IP adresa?

laptop.jpg
Foto: Pixabay

IP adresa je jedinstvena adresa koja identificira uređaj na internetu ili lokalnoj mreži. IP je skraćenica za "Internet Protocol", što je skup pravila koja reguliraju format podataka koji se šalju putem interneta ili lokalne mreže.

U biti, IP adrese su identifikator koji omogućuje slanje informacija između uređaja na mreži. Sadrže informacije o lokaciji i čine uređaje dostupnima za komunikaciju.

Internetu je potreban način razlikovanja između različitih računala, usmjerivača i web stranica. IP adrese pružaju način za to i čine bitan dio strukture prema kojoj funkcionira Internet.

IP adrese su izražene kao skup od četiri broja. Primjer adrese može biti 192.158.1.38. Svaki broj u skupu može se kretati od 0 do 255. Dakle, puni raspon IP adresiranja ide od 0.0.0.0 do 255.255.255.255.

Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.