Tehnologija

Što je IP adresa? Koje su osnovne karakteriste IP adrese?

Želite jednom zauvijek naučiti što je IP adresa? Saznajte što je IP adresa i zašto je ona važna u tehnologiji.

ip-adresa.jpg
Foto: Pixabay

IP adresa je jedinstvena adresa koja identificira uređaj na internetu ili lokalnoj mreži. IP je kratica za internetski protokol, što je skup pravila koja reguliraju format podataka koji se šalju putem interneta ili lokalne mreže. IP adrese su identifikator koji omogućuje slanje informacija između uređaja na mreži.

IP adrese sadrže podatke o lokaciji i čine uređaje dostupnima za komunikaciju. Internetu je potreban način za razlikovanje različitih računala, usmjerivača i web stranica. IP adrese omogućuju način da se to učini i čine bitan dio funkcioniranja interneta.

No, od čega se sastoji IP adresa? IP adresa je niz brojeva odvojenih točkama. IP adrese su izražene kao skup od četiri broja. Primjer IP adrese može biti 192.158.1.38. Svaki broj u skupu može biti u rasponu od 0 do 255. Dakle, cijeli raspon IP adresa ide od 0.0.0.0 do 255.255.255.255. IP adrese su od velike važnosti kada je u pitanju sigurnost na internetu jer se pomoću IP adrese može pronaći svako računalo.