Sve o grupama na Facebooku

Grupe na Facebooku su idealna stvar za virtualno dijeljenje interesa s vama bliskim osobama. Pravo je vrijeme da pobliže proučite mogućnosti koje vam grupe na Facebooku pružaju, te sukladno svojim potrebama i interesima, kreirate jednu ili više njih, bilo u privatne ili poslovne svrhe.

Sve o grupama na Facebooku

Grupe na Facebooku su idealna stvar za virtualno dijeljenje interesa s vama bliskim osobama. Pravo je vrijeme da pobliže proučite mogućnosti koje vam grupe na Facebooku pružaju, te sukladno svojim potrebama i interesima, kreirate jednu ili više njih, bilo u privatne ili poslovne svrhe.

Nekada su grupe na Facebooku bile poprilične zastarjele i nisu pružale puno opcija, no danas je riječ o pravom malom kolaborativnom servisu, koji olakšava komunikaciju i dijeljenje informaciju između skupina ljudi. 

Ako želite kreirati jednu takvu grupu na Facebooku, na raspolaganju su vam tri tipa grupa: javne/otvorene, zatvorene i tajne grupe.
Javne grupe su one koje svatko može vidjeti, kao i njezine članove i sadržaj koji oni objavljuju.

S druge strane, zatvorene grupe onemogućavaju da sadržaj grupe vide osobe koje nisu članovi, dok tajne grupe imaju najveću razinu privatnosti. Tajne grupe su poznate samo njihovim članovima, te nitko drugi osim njih ne može vidjeti što se u njima događa.

Član javne grupe može biti svatko, kod zatvorenih grupa svatko može zatražiti da postane član te grupe, a član tajne grupe možete postati jedino ako vas netko od vaših prijatelja koji su članovi te grupe doda.

Svaku od ovih grupa možete napustiti kada god vi to želite.

Koje opcije pružaju grupe na Facebooku?

Članovi grupa na Facebooku mogu pisati statuse, razmjenjivati poruke, dijeliti fotografije i videozapise, kreirati događaje i ankete. Isto tako, moguće je i kreirati grupnu mail adresu za članove grupe.

Kreator grupe je ujedno i njen administrator. 
Ako ste kreator, odnosno administrator grupe i želite izbrisati grupu koju ste kreirali, morate najprije ukloniti iz nje sve članove uključujući i sebe. Facebook automatski briše grupe u kojima više nema članova.

Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.