Što je videokonferencija?

Iako svi zapravo znamo što je videokonferencija, jeste li se ikada zapitali kako zvuči njezina prava definicija? Ako jeste, saznat ćete je u nastavku kao i što je sve potrebno za njezino održavanje

Što je videokonferencija?

Iako svi zapravo znamo što je videokonferencija, jeste li se ikada zapitali kako zvuči njezina prava definicija? 

shimmer fallback

(FOTO: Pixabay) 

Videokonferencija je povezivanje pojedinaca i grupa preko telekomunikacijskih mreža i video-tehnologije tako da ljudi imaju dojam istovremenog prisustvovanja sastancima u obliku žive video-veze na zaslonu računala.

Prve videokonferencije bilo je moguće izvesti već kod nastanka televizora, bila su potrebna samo dva međusobno spojena televizora. 

Osnovna tehnologija potrebna za održavanje videokonferencije je procesorska jedinica zvana codec (kratica od coder-decoder). Codec omogućuje video konferenciju preko telefonske linije. Njegova zadaća je dvostruka. Na prednjoj strani ima ulogu kodera, tj. uzima analogni video signal i kodira ga (digitalizira i kompresira). Na prijemnoj strani ima ulogu dekodera, tj. dekompresira ulazni, digitalizirani video signal, te ga pretvara u analogni signal. Kvaliteta prijenosa slike i zvuka uvelike ovisi o codecu, jer radi gubitke prilikom kompresije izlaznog video signala, i propusnosti komunikacijske linije (bandwidth). Posljedice sporog codeca ili niske propusnosti komunikacijske linije su isprekidana slika i kašnjenje zvučnog signala.

Ostala oprema je:

Video input: video kamera ili webkamera

Video output: zaslon računala, televizor ili projektor

Audio input:mikrofon

Audio output: zvučnici

Prijenosnik informacija: analogna ili digitalna mreža, LAN ili Internet

Dakle, sada i službeno znate što je videokonferencija, ali i što je sve potrebno za njezino održavanje.

Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.