Računarstvo

Koji su osnovni dijelovi procesora?

Želite znati više o procesoru i načinu rada računala? Za to je potrebno poznavati osnovne dijelove procesora. Koji su osnovni dijelovi procesora i koji su njihovi zadaci?

procesor.jpg
Foto: Pixabay

Računalni procesor je elektronički mikročip koji obavlja obradu na temelju uputa koje korisnik daje podacima. Procesor se također naziva i mozak računalnog sustava. Procesor je glavni dio računalnog sustava bez kojeg računalni sustav ne može obraditi niti jednu instrukciju. Međutim, koji su osnovni dijelovi procesora?

Postoje tri osnovna dijela procesora, a to su aritmetička i logička jedinica, upravljačka jedinica i memorija. Aritmetička i logička jedinica temeljna je komponenta u svim računalima koja obavlja aritmetičke i logičke operacije. Aritmetička i logička jedinica koristi za zbrajanje, oduzimanje, množenje, dijeljenje i usporedbu dvaju brojeva.

Upravljačka jedinica sljedeći je osnovni dio procesora. Upravljačka jedinica je dio računala koji kontrolira ono što se događa unutar njega. Upravljačka jedinica je zapravo mozak računala, donosi odluke i kontrolira ono što se događa unutar stroja. Upravljačka jedinica čita upute koje su pohranjene u njegovoj memoriji i šalje električne signale svakoj komponenti računala, govoreći im što da rade s podacima koje su dobili.

Posljednji dio procesora je memorija. Memorija ili jedinica za pohranu u računalu elektronički je uređaj koji pohranjuje podatke, programe i druge informacije. Uglavnom se koristi za pohranjivanje podataka dok je računalo uključeno. Važno je znati koji su osnovni dijelovi procesora kako biste detaljnije znali kako funkcionira računalo.