Tehnologija

Savjeti za bežično spajanje printera

Trebate spojiti bežični printer na svoju Wi-Fi mrežu? Kako bežično spojiti printer? Bežične printere vrlo je jednostavno postaviti na bilo koje računalo.

printer.jpg
Foto: Pixabay

Bežični printeri rade preko Wi-Fi veze. Ako printer koristite kod kuće, ovo bi bila vaša bežična internetska veza. Ako radite u uredu, to je vaša uredska mreža. Upute za povezivanje bežičnog pisača s Wi-Fi mrežom razlikuju se ovisno o proizvođaču, međutim, okvirna slika spajanja bežičnog printera je uvijek slična.

Prvi korak načina kako bežično spojiti printer je spajanje printera na Wi-Fi vezu. Najprije uključite vaš printer. Na upravljačkoj ploči printera idite na postavke bežičnog postavljanja. Odaberite bežični SSID Wi-Fi mreže. Unesite Wi-Fi sigurnosnu lozinku. Žaruljica bežične veze na pisaču uključit će se kada se pisač poveže s Wi-Fi mrežom.

Sljedeći korak načina kako bežično spojiti printer je spajanje s računalom. Otvorite pretraživač na vašem računalu te upišite printer. Odaberite gumb za printere i skenere. U prozoru postavki odaberite opciju za dodavanje printera ili skenera. Sada će se pojaviti prozor gdje su navedeni dostupni printeir. Odaberite printer na koji se želite spojiti. Pričekajte dok Windows ne postavi potrebne upravljačke programe i poveže printer i laptop. Kada sustav završi sa svojim postavljanjem, ovaj način kako bežično spojiti printer je gotov te su vaš printer i računalo spojeni.