Dječak od skoro 5 godina odbija sve aktivnosti koje uključuju finu motoriku

Poštovani, moj dječak ima 4 godine i 9 mjeseci. Rodila sam ga iz rizične i stresne trudnoće.

shutterstock_1735801265.jpg

Do godinu dana je radio vježbe zbog hipertonusa i uredno je ispratio sve razvojne faze uključujući i govor, čak i jako rano, premda još ne koristi slovo R u riječima. Prije druge godine je imao febrilne konvulzije koje se poslije nisu više ponovile. Sve eeg kontrole su prošle uredno.

Gruba motorika je jako dobra, izrazito je aktivno i spretno dijete. Ono što mene muči je da je jako gadljiv, osobito na pojedinu hranu, bez problema i povrati za ručkom ako mu se ne sviđa. Od najranije dobi pokušavam ga zainteresirati za crtanje, pisanje, zapravo bilo kakvo šaranje i držanje olovke, bojice. Nailazim na veliki otpor i ne uspijevam previše, kao ni tete u našem vrtiću.

Pokušavam ga privoliti na neke kreativne igre, škarice, alat, bilo što, ali također uspijevam vrlo rijetko. Problem je koncentracija i zadržavanje na jednom mjestu. Ako kažem da bi trebala potražiti podršku i vježbe kod logopeda, nailazim na veliko osuđivanje obitelji, okoline pa čak i njegove pedijatrice. Smatraju da radim od zdravog djeteta bolesno. Možete li mi dok čekam termin preporučiti kako ga pripremiti na prvi susret i što je po vama najvažnije razvijati kod njega? Što ja kao majka mogu napraviti da mu pomognem. Hvala vam.

Poštovana,

s obzirom na sve što opisujete predložila bih Vam procjenu senzorne integracije. Naime, preosjetljivost na neku hranu može biti usko povezana uz senzoričku obradu podataka.

Jednako tako, nezainteresiranost za aktivnosti fine motorike mogu biti povezane s preosjetljivošću taktilnog sustava a poteškoće koncentracije i pažnje mogu imati korijen u potrebi da se zadovolji vestibularni sustav (pojačana potreba za kretanjem).

Ukoliko je to podloga teškoća na koje dječak nailazi, vježbe senzorne integracije harmonizirat će sustave i učiniti dobru podlogu za daljnji rast i razvoj.

Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.