Gdje se odlaže EE otpad?

Ako se pitate gdje se odlaže EE otpad odgovore doznajte u nastavku

Gdje se odlaže EE otpad?

EE otpad odnosi se na električnu i elektroničku opremu. Sav EE otpad na sebi ima oznaku prekrižene kante i po tome možete prepoznati otpad koji je potrebno odvojiti od ostatka. Nipošto nemojte EE otpad miješati s ostalim otpadom, a ako niste sigurni kako ga zbrinuti, važno je naučiti gdje se odlaže EE otpad.

shimmer fallback


(FOTO: PixaBay)

Gdje se odlaže EE otpad?
Ako se pitate gdje se odlaže EE otpad, imajte na umu da imate nekoliko opcija. Zapamtite da recikliranjem osiguravate očuvanje zdravlja i prirode. EE otpad možete odnijeti u reciklažna dvorišta diljem zemlje, a ako niste u mogućnosti to učiniti, možete naručiti i besplatan odvoz svih vrsta elektrootpada. 

Pratite nas
2023. Sva prava pridržana.