Anonimni korisnik

Poštovani! Možete li mi reći koja prava imam kao trudnica i ...

Poštovani! Možete li mi reći koja prava imam kao trudnica i apsolventica s državnom stipendijom? Imam li pravo na porodiljnu naknadu i koliku? Hoće li mi ostati stipendija? Molim vas za odgovor! Hvala!

Hej, slobodno nam se obrati

Imaš pitanje vezano uz ljubav, bolne mjesečnice, što da dalje napraviš u životu, poslu?
Postavi Pitanje

Odgovor stručnjaka

Imate pravo na rodiljnu naknadu ukoliko ispunjavate sve uvjete i to vam neće utjecati na stipendiju. Uvjeti koje morate ispunjavati su slijedeći:- hrvatsko državljanstvo- neprekidno prebivalište u Republici Hrvatskoj najmanje 3 godine prije podnošenja zahtjeva za priznavanje prava - zdravstveno ste osigurana u Zavodu - da ste na redovnom školovanjuRodiljna naknada koju ćete dobiti je 1663,00 kn.