Anonimni korisnik

Poštovani, majka sam desetomjesečne curice koja je rođena...

Poštovani,

majka sam desetomjesečne curice koja je rođena mjesec dana ranije kao nedonošče.Iskoristila sam pravo produljenja porodiljnog dopusta zbog ranijeg rođenja djeteta do termina poroda,pa me zanima kako mogu dalje iskoristiti svoja prava da bi što duže ostala kod kuće sa svojim djetetom.Moram napomenuti da radim u privatnoj firmi na neodređeno vrijeme na puno radno vrijeme.Isto tako redovito odlazimo na kontrole kod fizijatra u Vinogradsku bolnicu zbog smetnji u motoričkom razvoju,pa tako dobivamo upute za vježbe kod kuće.Da li je moguće ostvariti,ako nikako drugačije mirovanje radnog odnosa i kako u tom slučaju obavijestiti poslodavca?

Unaprijed zahvaljujem,

Zabrinuta majka

Hej, slobodno nam se obrati

Imaš pitanje vezano uz ljubav, bolne mjesečnice, što da dalje napraviš u životu, poslu?
Postavi Pitanje

Odgovor stručnjaka

Prema Zakonu o radu možete početi koristiti rodiljni dopust 45 dana prije očekivanoga poroda i može ga koristiti do godine dana djetetova života. U slučaju poput vašeg, kada je dijete prerano rođeno, rodiljni dopust se produžuje a toliko vremena za koliko je dijete prerano rođeno, dakle za još mjesec dana.Nakon što dijete navrši jednu godinu života, jedan od djetetovih roditelja ima pravo raditi polovicu punoga radnoga vremena do tri godine djetetova života, ako je djetetu, prema ocjeni ovlaštenoga liječnika, zbog njegova zdravlja i razvoja, potrebna pojačana briga i njega. Nakon što je istekao rodiljni dopust jedan od roditelja djeteta ima pravo ne raditi dok dijete ne navrši tri godine života, za koje mu vrijeme prava i obveze iz radnog odnosa miruju, a pravo na zdravstveno osiguranje i zdravstvenu zaštitu te pravo na mirovinsko i invalidsko osiguranje ostvaruje u skladu s propisima koji uređuju ta područja.Ako namjeravate koristiti pravo na mirovanje ugovora o radu do treće godine života djeteta, dužni ste što je moguće prije, a najmanje mjesec dana ranije, obavijestiti o svojoj namjeri poslodavca.Za vrijeme trudnoće, korištenja rodiljnog dopusta, dopusta za njegu djeteta s težim smetnjama u razvoju, prava na rad u skraćenom radnom vremenu, te 15 dana nakon prestanka tih prava poslodavac vam prema Zakonu ne smije dati otkaz.