IP adresa televizora

Ako vam se TV ne želi spojiti na internet, možda je IP adresa televizora izgubljena - provjerite

IP adresa televizora

Možda se dogodilo da vam se TV u dnevnoj sobi ne želi spojiti na internet. Posljednji put kada ste ga gledali je radio. Sam WiFI radi jer je  spojen i s kompjuterom i s mobitelima i s TV-om u spavaćoj sobi. Prepoznaje mrežu ali se ne želi spojiti, kaže da je potencijalni problem sa IP postavkama. Ne znate što da radite pa pripremite podatke koja je vaša IP adresa televizora, jer će vam trebati da biste riješili ovaj problem.

Image


Što biste možda mogli promijeniti u postavkama samog rutera!? Ako vam je IP adresa televizora na dynamic, prebacite je na fiksno.
Resetirajte router. Ako se ni onda TV ne uspije spojiti na internet, unesite IP adresu televizora ručno. 
Nekada se zna dogoditi da neki uređaj ne može dohvatiti IP adresa televizora automatski, nije to ništa čudno.
Ako je LAN kabl povezan s aktivnim serverom, provjerite veze i konfiguracije servera.
Pritisnite dugme HOME, a zatim odaberite [Postavke] — [Mreža i internet] — [Pogledajte Postavke mreže i status].
Svaki uređaj spojen na internet ima svoju IP adresu. To je onaj broj koji označava točno gdje se to računalo nalazi i putem kojeg server komunicira s ostatkom interneta i uređajima na njemu. Takva je i IP adresa televizora. No tih brojeva nema neograničeno. Zato je važno na vrijeme osigurati i znati koja je IP adresa televizora koji koristite.