Svijet materijala

Što su to umjetni materijali? Kako nastaju umjetni materijali?

Sve češće se susrećete s pojmom umjetni materijali. Što su to umjetni materijali? Kako nastaju umjetni materijali?

felt-gbedb9c92f_640.jpg

Sintetički materijal je onaj u kojem se tvari namjerno spajaju kako bi se dobio materijal s različitim karakteristikama.

Umjetni materijali nastaju kada ljudi namjerno miješaju tvari u izričitu svrhu stvaranja novih materijala poželjnih svojstava.

Neki umjetni materijali nastaju iz smjesa, ali većina je rezultat kemijskih reakcija.

Većina umjetnih materijala rezultat je kemijskih reakcija tijekom kojih se atomska struktura izvornih tvari preuređuje kako bi se formirao novi materijal.

Uobičajeni primjeri umjetnih materijala su plastika i tkanine kao što je najlon.

Plastika je umjetni materijal koji je vrlo koristan u našem svakodnevnom svijetu. Plastika se može oblikovati kada je mekana i oblikovana u brojne različite oblike koji se kasnije stvrdnu.

Ljudi su naučili kako napraviti plastiku od raznih tvari, ali najčešća plastika danas se proizvodi od fosilnih goriva poput nafte.

Od Drugog svjetskog rata upotreba plastike je uzela maha kod nas i u našem svijetu, stoga umjetnog materijala možete pronaći gotovo posvuda.