Tehnologija

Gdje se nalazi lozinka za WIFI na ruteru?

Želite se spojiti na WIFI, no ne možete pronaći lozinku? Jednostavne upute za pronalazak lozinke na WIFI ruteru.

wifi-gb7b02d24a_640.jpg

Lozinka za WiFi mrežu je važna zaštita vaše mreže od neovlaštenog pristupa i vaših osobnih podataka. Ukoliko ste zaboravili svoju lozinku, ili ju trebate saznati prilikom postavljanja WiFi mreže na novom uređaju, možete ju pronaći na ruteru.

Gdje se nalazi lozinka za wifi na ruteru? Postoji nekoliko mjesta gdje biste mogli pronaći lozinku na ruteru:

Na naljepnici na ruteru - Mnogi ruteri dolaze s naljepnicom koja se nalazi na dnu ili stražnjoj strani, a koja sadrži informacije o ruteru, uključujući i lozinku za WiFi mrežu.

U postavkama rutera - Lozinka se može pronaći i u postavkama rutera, kojima se može pristupiti preko web preglednika. Adresa za pristup postavkama rutera se obično nalazi na naljepnici na ruteru ili se može naći u uputama koje su došle uz ruter.

Preko aplikacije - Ako je ruter povezan s mobilnom aplikacijom, možete provjeriti je li lozinka za WiFi mrežu dostupna u postavkama aplikacije.
Ukoliko niste u mogućnosti pronaći lozinku za WiFi mrežu ni na jednom od navedenih mjesta, možda ćete se morati obratiti svom davatelju internetskih usluga kako bi vam pomogao u pronalaženju ili resetiranju lozinke.