ENABLE - Međunarodna inicijativa s ciljem suzbijanja vršnjačkog nasilja

Vršnjačko nasilje tema je koja okupira svjetsku ali i domaću javnost već duže vrijeme.

enable-nasilje_pixabay

Verbalno zlostavljanje koje često može prerasti i u ono fizičko svakodnevnica je za brojnu djecu i često im je potrebna pomoć da mu se odupru. Većina vršnjačkog nasilja događa se u školama, upravo tamo gdje bi se djeca trebala osjećati zaštićeno.


Kako ni Hrvatska nije iznimka u poražavajućim statistikama koje se tiču vršnjačkog nasilja, jedna je od osnivača programa nazvanog ENABLE – Europska mreža protiv zlostavljanja u nastavi i u slobodno vrijeme.

ENABLE program i pozitivni pomaci

Inicijativa ENABLE postoji manje od dvije godine, no osnivači ističu kako su pomaci već vidljivi. Zemlje osnivačice su Belgija, Hrvatska, Danska, Grčka i Velika Britanija, a naknadno im se pridružila i Rumunjska. Aktivnosti ENABLE programa odvijale su se u osnovnim školama gdje su neke aktivnosti integrirane u obavezan program. Tako su djeca imala priliku učiti o emocionalnim i društvenim vještinama u svakodnevnom ophođenju s ljudima oko sebe.

Pokazalo se kako su učenici uključeni u program skloniji prijaviti nepoželjno i agresivno ponašanje koje primjećuju kod svojih vršnjaka. S druge strane, učitelji su postali svjesniji navedenih obrazaca ponašanja, što samo govori kako je učinjen dalekosežniji pomak u sprječavanju vršnjačkog nasilja kod mališana.


Uloga roditelja

Uz samo provođenje programa u školama, velik se naglasak stavlja i na važnost uloge roditelja u osvještavanju ovog problema. Stoga se roditelje mališana potiče da razgovaraju sa svojom djecom te ga na vrijeme počnu učiti o važnosti poštovanja prema drugima.

Vodeći stručnjaci u ovu su svrhu osigurali i besplatne materijale dostupne na službenoj stranici tako da svaka škola, vrtić, ali i roditelji mogu sveobuhvatno primjenjivati ENABLE program u bilo kojoj situaciji.

Prepoznavanje vršnjačkog nasilja

ENABLE priručnik daje jasne smjernice kako da roditelji ili učitelji prepoznaju radi li se u određenim situacijama o vršnjačkom nasilju. Ono je definirano kao svaki oblik radnje koji za posljedicu ima tjelesnu, psihičku ili emotivnu bol. Istraživanje je pokazalo kako najveći dio nasilja među vršnjacima spada u ono verbalno, te da može ostaviti trajne posljedice u vidu emotivne boli i niskog samopouzdanja.


Naglasak je stavljen i na jasno raspoznavanje kada je riječ o nasilju. Mnogi roditelji ili pak zaposlenici obrazovnih ustanova ponekad viđeno pripisuju tek zadirkivanju ili razmiricama koje će djeca sama riješiti. ENAVBLE program tu je upravo zato da ovu praksu zaustavi, te na jednostavan način objasni kako takve situacije ne bi trebale biti sastavan dio odrastanja.

Dio priručnika usmjeren je i na probleme nasilja putem interneta, koji je u današnje doba problem koji je sve teže kontrolirati. Ovaj oblik vršnjačkog nasilja najteže je kontrolirati, budući da se može odvijati u svako doba te nije ograničeno samo na mjesta poput škole ili dječjeg igrališta. Karakterizira ga i činjenica da može postati vrlo javno, a za posljedicu često ima izolaciju djeteta.

Važnost razgovora

Prije nego se uopće krene u rješavanje problema, važno je mališana potaknuti da otvoreno razgovara o svemu što ga eventualno zabrinjava. Malo je teže postići da u školi ili vrtiću pronađe osobu od povjerenja, no zato su tu roditelji. Upravo bi oni kroz svakodnevne razgovore trebali poticati otvorenu komunikaciju prema djeci. Kada to uđe u praksu, veće su šanse da im se mališan povjeri prilikom prve izloženosti vršnjačkom nasilju, umjesto da se povlači dublje u sebe. Takvo povlačenje često rezultira dalekosežnijim posljedicama te produbljuje emocionalnu bol.

ENABLE također potiče roditelje na otvoreniju komunikaciju s učiteljima, kako bi zajedno mogli reagirati na prve znakove nasilja među djecom.

Naposljetku, u cijeloj je priči najvažnije da dijete zna kako se na nekoga uvijek može osloniti, te da u takvim situacijama nije prepušteno samo sebi.


Možda će te zanimati

Image
ŽENSKO ZDRAVLJE

Najčešći zdravstveni problemi s kojima se suočavaju žene u 40-ima

Image
ZIMSKA BEAUTY RUTINA

Njega stopala važna je i u zimskim mjesecima – ovo su kreme za njegu koje volimo