Autosjedalice i važnost njihova pravilnog korištenja

Nažalost još uvijek smo svjedoci kako brojni roditelji svoju djecu prevoze u automobilima bez odgovarajuće autosjedalice ili je autosjedalica neadekvatna za djetetovu dob.

autosjedalica_beba_pixabay

Osim toga, nažalost, roditelji koji svoju nešto stariju djecu još uvijek, kako i spada, prevoze u autosjedalici, počesto trpe ismijavanja drugih roditelja ili okoline koji smatraju kako to nije potrebno. O sigurnosti i potrebi korištenja autosjedalica sve se već zna, te njihovo korištenje, bez iznimke u svakoj vožnji, ne bi smjelo dolaziti pod upitnik.

Novi roditelji u hrpi različitih potrepština potrebnih za novorođenče ponekad se pronađu izgubljenim pri kupnji i odabiru odgovarajuće autosjedalice.

Proporučuje se da se dijete uvijek prevozi u autosjedalici primjerenoj stupnju njegova trenutna razvoja, te se autosjedalice dijele u nekoliko osnovnih težinskih grupa:

Autosjedalice za novorođenčad i sasvim malu djecu: grupa 0: od rođenja do 10 kg grupa 0+: od rođenja do 13 kg

Autosjedalice za malu djecu: grupa I: od 9 do 18 kg

Autosjedalice za veću djecu: grupa II: od 15 do 25 kg grupa III: od 22 do 36 kg

Osim njih, postoje i kombinirane autosjedalice grupe 0/1 i grupe I, II I III. Za sve vrste autosjedalica glavni kriterij je težina djeteta.

Grupa O i O+ autosjedalica

Ovo je grupa rezervirana za novorođenčad i vrlo malo djecu. Grupa O autosjedalica namijenjena je djeci od rođenja do težine od najviše 10 kilograma (riječ je o autosjedalicama tzv. jajima), dok je grupa O+ zapravo proširenje grupe O: autosjedalica te grupe može se koristiti do dostignute težine od 13 kilograma.

Važno je znati i zapamtiti da se ova vrsta autosjedalica uvijek koristi i postavlja u smjeru suprotnom od smjera vožnje. Nikad, ali baš nikad, ne postavljajte ovu sjedalicu u smjeru vožnje. Preporuka je da se postavljaju na stražnje sjedalo, no može se, iako zbog koncentracije vozača na vožnju nije preporučeno, postaviti i na suvozačevo mjesto. No, samo u slučaju ako je isključen zračni jastuk.

Sjedalice koje se postavljaju u smjer koji je suprotan smjeru vožnje općenito su sigurnije za djetetovu glavu, vrat i kralježnicu od onih koje se postavljaju u smjeru vožnje. Autosjedalice ove grupe postavljaju se tako da je naslon autosjedalice postavljen pod kutem od 45 do najviše 60 stupnjeva.

S obzirom na to da je za dijete najsigurniji položaj obrnuto od smjera vožnje, preporučuje se da se dijete vozi u ovoj grupi autosjedalice sve dok je ne preraste. Ali, kako znati da je dijete preraslo sjedalicu?

Dijete je preraslo autosjedalicu grupe 0/0+ ako je zadovoljilo barem jedan od ovih uvjeta:

- dostiglo je maksimalnu težinu dozvoljenu autosjedalicom (10 kg za grupu 0 ili 13 kg za grupu 0+) - od vrha glave do vrha autosjedalice preostalo je manje od dva cm

Često je i pogrešno mišljenje, kako je dijete preraslo ovu autosjedalicu ako njegove noge počinju doticati naslon stražnjeg sjedala automobila. Doticanje stražnjeg sjedala automobila ili savinute noge nije znak da je dijete preraslo niti to imalo utječe na djetetovu sigurnost u sjedalici.

Ispravni razlozi za prelazak u autosjedalicu više grupe (grupe I) su:

1. dijete ima minimalnu težinu dozvoljenu autosjedalicom grupe I

2. dijete može samostalno ustati na svoje noge uz pridržavanje za komad namještaja

Ako dijete ne zadovoljava oba spomenuta uvjeta, tada su moguća sljedeća rješenja:

- ako je dijete preraslo autosjedalicu grupe 0 po težini (ima više od 10 kg i manje od 13 kg), tada bi dijete trebalo premjestiti u autosjedalicu grupe 0+

- ako je dijete preraslo autosjedalicu grupe 0 ili 0+ po visini (od vrha glave do vrha autosjedalice preostalo je manje od 2 cm), tada bi za dijete trebalo nabaviti kombiniranu autosjedalicu i postaviti je u smjer suprotan smjeru vožnje. Kombinirana autosjedalica postavlja se u smjeru suprotnom od smjera vožnje do određene dozvoljene tjelesne težine, a nakon toga okreće se i postavlja u smjeru vožnje

- ako je dijete preraslo autosjedalicu grupe 0+ po težini (ima težinu više od 13 kg), a ne može se još samostalno podići na noge, trebala bi se postaviti sjedalica suprotno u smjeru vožnje i nakon prijeđene težine od 13 kg. Takve sjedalice je nešto teže pronaći na našem tržištu, ali od nedavno je moguće

Grupa I

Namijenjene su djeci od 9 do 18 kg. Postavljaju se u smjeru vožnje, okomito i uvijek na stražnje sjedalo. Nikada u ovu vrstu sjedalice ne stavljajte dijete lakše od 9 kg! Djeca uvjet za ovu sjedalicu obično ispunjavaju oko prve godine života, kada se većina može samostalno podignuti iz sjedećeg u stojeći - uspravni položaj (kao što je iznad opisano). Ako dijete "hoda" uz vođenje za rukice - to ne ispunjava jedan od glavnih kriterija. Važno je da se dijete može podići samostalno.

Autosjedalice grupe I mogu se u trgovinama pronaći kao:

- isključivo grupa I - kombinirana autosjedalica grupe 0 / I koja će se sad okrenuti u smjeru vožnje ili kombinirana autosjedalica grupe I/II ili I/II/III.

Autosjedalice ove grupe trebale bi imati pojaseve kojima se djeca osiguravaju u 5 točaka uporišta: dvije preko ramena, dvije preko butina i jedna između nogu - i tako u slučaju sudara osigurati da se sile ravnomjerno raspodijele preko cijelog trupa djeteta.

Kako znati da je dijete preraslo autosjedalicu grupe I?

Ako je zadovoljen barem jedan od uvjeta:

- dijete je dostiglo maksimalnu težinu dozvoljenu autosjedalicom (obično 18 kg), - sredina ušiju mu je u ravnini s vrhom autosjedalice ili ne postoji niti jedan utor kod kojeg bi pojas autosjedalice bio u ravnini ili iznad razine ramena djeteta

Važno! Ako je dijete po visini preraslo ovu grupu, a nema još 18 kg, tada se dijete preporučuje premjestiti u sjedalicu kod koje se može podesiti naslon po visini. Dijete se ne preporučuje premještati u sjedalicu grupe II ako je dijete lakše od 15 kg, dok je idealna težina za to 18 kg.

Grupe II I III

Riječ je o sjedalicama namijenjenim većoj djeci. Okvirno, grupa II namijenjena je djeci od 18 do 25 kg i ima naslon (engl. booster seat), dok je grupa III namijenjena djeci od 22 do 36 kg i najčešće se sastoji samo od jastuka-sjedalice te u najvećem broju slučajeva nema naslon (engl. booster cushion).

Njihova glavna karakteristika je da se djeca u njima vežu pojasevima automobila u tri uporišne točke. To znači da je to pojas koji tijelo veže na dva mjesta: donji dio pojasa preko kostiju zdjelice, a gornji preko prsa i ramena.

Dva uvjeta koje mora dijete ispunjavati da bi moglo koristiti ovu autosjedalicu su:

- dijete ima minimalnu tjelesnu težinu dozvoljenu autosjedalicom - dijete je dovoljno visoko da se pojas automobila može namjestiti tako da mu donji dio pojasa prelazi preko kosti zdjelice, a gornji dio pojasa preko ključne kosti

Dijete je preraslo autosjedalicu grupe II / III ako:

- je dostiglo je maksimalnu težinu dozvoljenu autosjedalicom (obično 25 kg za autosjedalicu grupe II i 36 kg za autosjedalicu grupe III) - dovoljno je visoko da pojas automobila pravilno priliježe uz tijelo djeteta i bez autosjedalice, obično oko 150 cm ili više, što ovisi o automobilu u kojem se dijete prevozi

Izvor: autosjedalice.info